Monday 14 January 2013
  • 10
  • :
  • 13
  • :
  • 03

Các tác phẩm của Nguyễn Mẫn Trí - NTD

Các tác phẩm của Nguyễn Mẫn Trí - NTD

Tìm về hương cỏ (Nguyễn Mẫn Trí)

Tác phẩm tuyển lưu Thư viện VNTĐ. BTV thực hiện: Phạm Hiệp

Quán trọ trần gian (Nguyễn Mẫn Trí)

Tác phẩm tuyển lưu Thư viện VNTĐ. BTV thực hiện: Phạm Hiệp

Tình và Nghĩa (Nguyễn Mẫn Trí)

Tác phẩm tuyển lưu Thư viện VNTĐ. BTV thực hiện: Phạm Hiệp

Mong ngày hạnh phúc (Nguyễn Mẫn Trí)

Tác phẩm tuyển lưu Thư viện VNTĐ. BTV thực hiện: Phạm Hiệp

Chia tay lần cuối (Nguyễn Mẫn Trí)

Tác phẩm tuyển lưu Thư viện VNTĐ. BTV thực hiện: Phan Văn Nhớ

Tiếng nguyệt cầm (Nguyễn Mẫn Trí)

Tác phẩm tuyển lưu Thư viện VNTĐ. BTV thực hiện: Phan Văn Nhớ

Vầng trăng ngủ vùi (nguyễn Mẫn Trí)

Tác phẩm tuyển lưu Thư viện VNTĐ. BTV thực hiện: Phan Văn Nhớ

Tự thán (Nguyễn Mẫn Trí)

Tác phẩm tuyển lưu Thư viện VNTĐ. BTV thực hiện: Phan Văn Nhớ

Anh muốn mượn (Nguyễn Mẫn Trí)

Tác phẩm tuyển lưu Thư viện VNTĐ. BTV thực hiện: Phạm Ngọc Vĩnh

Vỡ ngọn đèn khuya (Nguyễn Mẫn Trí)

Tác phẩm tuyển lưu Thư viện VNTĐ. BTV thực hiện: Trang Nhi
thành viên
góc chia sẻ thơ

Đính kèm file:


 VIỆT NAM THI ĐÀN

(www.vnthidan.net - www.vnthidan.eazy.vn)

 

- Sáng lập, Chủ nhiệm (từ 07/8/2009): Phan Văn Nhớ

- Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Văn Thái

- Ban trị sự, biên tập: Admin (Phan Văn Nhớ, Người lính, Phan Củ Chi), Nguyễn Văn Thái, Phạm Hiệp, Cao Nghiêm, Hồng Lĩnh, Trần Nguyễn Dạ Lan, Đông Phong, Thiết Dương, Sơn Ca, Hoài Thương (ĐTH), Thúy Hằng

 

- Ban đại diện VNTĐ:

+ Phía Bắc (tính từ Huế trở ra): Nguyễn Văn Thái, Đặng Duy Phiên, Nguyễn Tiến Ban, Ngân Kim, Bùi Thị Nhài, Phạm Đức Khải, Thi Sơn

+ Phía Nam (tính từ Đà Nẵng trở vào): Nguyễn Sơn Phương, Cao Nghiêm, Bằng Lăng, Hồng Lĩnh, Minh Tâm, Hoài Thương (ĐTH)

 

- Chủ nhiệm các lớp thơ: Phạm Hiệp (Lớp thứ 1 tại Forum), Trần Kim Hương (Hoài Thương 18, Lớp thứ 2 trên Facebook)

- Nhóm giáo viên hướng dẫn: Thiết Dương, Đặng Đình Hưng, Lê Hồ Thu, Lê Tú Nhi, Bút Ngọc Nghiên Than, Nguyễn Tuyết Nhung

 

- Quản trị viên danh dự: Nguyễn Huy Dung, Phan Hoàng, Tường Vi

- Hỗ trợ kỹ thuật: eazy.vn, Nina.vn, Phát Huỳnh

- Thiết kế tranh ảnh: Mậu Thân, Hoài Thương (ĐTH)

- Từ thiện: Hoài Thương (ĐTH) và Diệu Nguyên thuộc Hội Chánh Tâm

 

- Email: vnthidan@ymail.com  - Điện thoại: 0909 549 558 - Địa chỉ liên hệ: 19, đường Bình Mỹ, ấp 8, xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh

 

- Đề nghị: Sử dụng các nội dung trên website và forum phải được sự đồng ý của VNTĐ cùng tác giả liên quan và ghi rõ nguồn.