Monday 14 January 2013
  • 10
  • :
  • 13
  • :
  • 03

Các tác phẩm của Pha Lê

Các tác phẩm của Pha Lê

Vần thơ anh trăm năm (Pha Lê)

Tác phẩm tuyển lưu Thư viện VNTĐ, do BBT thực hiện.

Có một loài hoa (Pha Lê)

Tác phẩm tuyển lưu Thư viện VNTĐ, do BBT thực hiện.

Yêu kiều tóc mây (Pha Lê)

Tác phẩm tuyển lưu Thư viện VNTĐ, do BBT thực hiện.

Nét son (Pha Lê)

Tác phẩm tuyển lưu Thư viện VNTĐ, do BBT thực hiện.

Chiều nay (Pha Lê)

Tác phẩm tuyển lưu Thư viện VNTĐ, do BBT thực hiện.

Vần thơ dâng Người (Pha Lê)

Tác phẩm tuyển lưu Thư viện VNTĐ, do BBT thực hiện.

Có một sơn trang hoa hồng (Pha Lê)

Tác phẩm tuyển lưu Thư viện VNTĐ, do BBT thực hiện.
góc chia sẻ thơ

Đính kèm file:


 VIỆT NAM THI ĐÀN

(www.vnthidan.net - www.vnthidan.eazy.vn)

 

- Sáng lập, Chủ nhiệm: Phan Củ Chi

- Trưởng Ban Biên tập: Phạm Ngọc Vĩnh

- Chủ nhiệm các lớp thơ: Phạm Hiệp (Lớp thứ 1), Trần Kim Hương (Hoài Thương 18, Lớp thứ 2)

 

- Ban trị sự, biên tập: Admin, Cao Nghiêm, Phạm Ngọc Vĩnh, Phạm Hiệp, Nguyễn Văn Thái, Hồng Lĩnh, Sơn Ca, Bằng Lăng, Hoài Thương

 

- Ban đại diện VNTĐ: Phía Bắc (Nguyễn Văn Thái, Kim Ngân, Đặng Duy Phiên, Phạm Ngọc Vĩnh, Bùi Thị Nhài); Tây Nguyên (Hồng Lĩnh, Minh Tâm); Tây Nam Bộ (Hoài Thương); Đông Nam Bộ và TP. Hồ Chí Minh (Sơn Phương, Cao Nghiêm)...

 

- Thành viên danh dự: Nguyễn Huy Dung, Phan Hoàng, Tường Vi

 

- Hỗ trợ kỹ thuật: Eazy, Giang Chí Phát

- Thiết kế tranh ảnh: Mậu Thân, Hoài Thương

 

- Email: vnthidan@ymail.com  - Điện thoại: 0909 549 558 - Địa chỉ liên hệ: 17, Hồ Văn Huê, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

 

- Đề nghị: Sử dụng các nội dung trên website và forum này phải được sự đồng ý của Chủ nhiệm VNTĐ cùng tác giả liên quan và ghi rõ nguồn.