Monday 14 January 2013
  • 10
  • :
  • 13
  • :
  • 03

Các tác phẩm của Thi Nang

Các tác phẩm của Thi Nang

Cuối xuân (Thi Nang)

Tác phẩm tuyển lưu Thư viện VNTĐ. BTV thực hiện: Phạm Hiệp

Ra vườn ngoạn cảnh (Thi Nang)

Tác phẩm tuyển lưu Thư viện VNTĐ. BTV thực hiện: Phạm Hiệp

Thương nhớ dâu con và cháu (Thi Nang)

Tác phẩm tuyển lưu Thư viện VNTĐ. BTV thực hiện: Phan Văn Nhớ

Vô cùng thương tiếc nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải (Thi Nang)

Tác phẩm tuyển lưu Thư viện VNTĐ. BTV thực hiện: Phạm Hiệp

Thầy về hưu trí (Thi Nang)

Tác phẩm tuyển lưu Thư viện VNTĐ. BTV thực hiện: Phan Văn Nhớ

Về thăm trường cũ (Thi Nang)

Tuyển lưu Thư viện Bài Cảm tác qua tranh ảnh kỳ thứ 66. BTV thực hiện: Phạm Hiệp

Tình Thi hữu (Thi Nang - Phát Huỳnh)

Tác phẩm tuyển lưu Thư viện VNTĐ. BTV thực hiện: Phạm Hiệp

Bão lũ ở Miền Trung (Thi Nang)

Tác phẩm tuyển lưu Thư viện VNTĐ. BTV thực hiện: Phan Văn Nhớ

Bâng khuâng ( Thi Nang - Phiêu Nhiên - Phạm Hiệp)

Tác phẩm xướng - họa Đường luật TNBC kỳ 11 tuyển lưu Thư viện VNTĐ. BTV thực hiện: Phạm Hiệp và Phan Văn Nhớ
góc chia sẻ thơ

Đính kèm file:


 VIỆT NAM THI ĐÀN

(www.vnthidan.net - www.vnthidan.eazy.vn)

 

- Sáng lập, Chủ nhiệm: Phan Củ Chi

- Trưởng Ban Biên tập: Phạm Ngọc Vĩnh

- Chủ nhiệm các lớp thơ: Phạm Hiệp (Lớp thứ 1), Trần Kim Hương (Hoài Thương 18, Lớp thứ 2)

 

- Ban trị sự, biên tập: Admin, Cao Nghiêm, Phạm Ngọc Vĩnh, Phạm Hiệp, Nguyễn Văn Thái, Hồng Lĩnh, Sơn Ca, Bằng Lăng, Hoài Thương

 

- Ban đại diện VNTĐ: Phía Bắc (Nguyễn Văn Thái, Kim Ngân, Đặng Duy Phiên, Phạm Ngọc Vĩnh, Bùi Thị Nhài); Tây Nguyên (Hồng Lĩnh, Minh Tâm); Tây Nam Bộ (Hoài Thương); Đông Nam Bộ và TP. Hồ Chí Minh (Sơn Phương, Cao Nghiêm)...

 

- Thành viên danh dự: Nguyễn Huy Dung, Phan Hoàng, Tường Vi

 

- Hỗ trợ kỹ thuật: Eazy, Giang Chí Phát

- Thiết kế tranh ảnh: Mậu Thân, Hoài Thương

 

- Email: vnthidan@ymail.com  - Điện thoại: 0909 549 558 - Địa chỉ liên hệ: 17, Hồ Văn Huê, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

 

- Đề nghị: Sử dụng các nội dung trên website và forum này phải được sự đồng ý của Chủ nhiệm VNTĐ cùng tác giả liên quan và ghi rõ nguồn.