Monday 14 January 2013
  • 10
  • :
  • 13
  • :
  • 03
Nội dung mới

Lớp thơ đường luật

Lớp thơ đường luật

Nguyễn Khánh Thực

Giới thiệu đôi nét về học viên các lớp thơ

Ngày đăng: 21-02-2017

Đặng Thị Đăng Khoa

Giới thiệu đôi nét về học viên các lớp thơ

Ngày đăng: 15-02-2017

Nguyễn Thị Kim Oanh

Giới thiệu đôi nét về học viên các lớp thơ

Ngày đăng: 16-02-2017

Khởi Nguyên

Giới thiệu đôi nét về học viên các lớp thơ

Ngày đăng: 16-02-2017

Nguyễn Đức Kỳ

Giới thiệu đôi nét về học viên các lớp thơ

Ngày đăng: 15-02-2017

Lê Thị Thương

Giới thiệu đôi nét về học viên các lớp thơ

Ngày đăng: 15-02-2017

Phan Thị Nhàn

Giới thiệu đôi nét về học viên các lớp thơ

Ngày đăng: 15-02-2017

Lê Thị Mai Hương

Giới thiệu đôi nét về học viên các lớp thơ

Ngày đăng: 15-02-2017

Đinh Hữu Quyết

Giới thiệu đôi nét về học viên các lớp thơ

Ngày đăng: 16-02-2017

Nguyễn Minh Miền

Giới thiệu đôi nét về học viên các lớp thơ

Ngày đăng: 16-02-2017

góc chia sẻ thơ

Đính kèm file:


 VIỆT NAM THI ĐÀN

(www.vnthidan.net - www.forum.vnthdan.net)

 

- Sáng lập, Chủ nhiệm (từ 07/8/2009): Phan Văn Nhớ

- Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Văn Thái

 

- Ban đại diện VNTĐ:

+ Phía Bắc (tính từ Huế trở ra): Nguyễn Văn Thái, Đặng Duy Phiên, Nguyễn Tiến Ban, Ngân Kim, Phạm Đức Khải, Thi Sơn, Phạm Mai Hương, Lý Thu Thảo

+ Phía Nam (tính từ Đà Nẵng trở vào): Nguyễn Sơn Phương, Người lính, Phạm Hiệp, Bằng Lăng, Hồng Lĩnh, Minh Tâm, Hoài Thương (ĐTH)

 

- Quản trị viên danh dự: Nguyễn Huy Dung, Phan Hoàng, Tường Vi

- Hỗ trợ kỹ thuật: eazy.vn, Nina.vn, Phát Huỳnh

- Thiết kế tranh ảnh: Phan Củ Chi, Hoài Thương (ĐTH)

- Từ thiện: Hoài Thương (ĐTH) và Diệu Nguyên thuộc Hội Chánh Tâm

- Email: vnthidan@ymail.com  - Điện thoại: 0909 549 558

- Địa chỉ liên hệ: 117/17/2A, đường Bình Mỹ, ấp 8, xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh

 

- Đề nghị: Sử dụng các nội dung trên website và forum phải ghi rõ nguồn.